අලුත් දහම් වැඩසටහන

//අලුත් දහම් වැඩසටහන
අලුත් දහම් වැඩසටහන 2018-01-23T18:20:43+00:00

New Updates

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 2018-01-21 වන දින පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පැවති මාසික දහම් වැඩසටහනේදී කුණ්ඩලිය සූත්‍රය සහ විභංග සූත්‍රය ඇසුරෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

All in playlist