අලුත් දහම් වැඩසටහන

//අලුත් දහම් වැඩසටහන
අලුත් දහම් වැඩසටහන 2017-11-21T19:22:29+00:00

New Updates

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් 2017-11-19 දින පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ පැවති මාසික සදහම් වැඩසටහනේදී කාලාම සූත්‍රය සහ ධජග්ග සූත්‍රය ඇසුරෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

All in playlist