පුවත් වියමන

සදහම් පොත් කට්ටල් පරිත්‍යාග කිරීම – 2016 සැප්තැම්බර්

September 29th, 2016|0 Comments

මහමෙව්නාව සදහම් සේවාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුස්තකාල සඳහා සදහම් පොත් පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහන මගින් මෙම වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී ද සදහම් පොත් කට්ටල් 25ක් පරිත්‍යාග කරන්නට යෙදුනා.

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය…

September 27th, 2016|4 Comments

නොකල් හිරු රැසින් දා ගිය මිහිතලය මත ජල බිඳක් හෝ සොයාගත නො හැකිව දැඩි නියඟයෙන් අසරණව හුන් අපේ ම සහෝදර ජනතාවට ජීවිතය දන් දීමට අපට හැකිවිය. පොළොන්නරුව මහමෙව්නාව භාවනා අසපුවේ

සතර පාෙහොය දින දර්ශනය

Mahamevnawa is an organization of monasteries established for the sake of spiritual development of human beings through the teachings of the Sakyamuni Buddha who was born in 500 B.C. Our only wish is to give you spiritual help in order to make your mind pure which is useful for the realization of Nibbana: the unbounded liberation. Now we have already established over 50 branch monasteries to give you a more space to practice spiritual life. In this purpose, there are thousands of people who have joined with us to practice this joyful spiritual life together. Now, we have spent 17 years with you, with our pure service.

සදහම් වැඩසටහන්

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේ පැවැත්වෙන සදහම් වැඩසටහන්

  • මාසික සදහම් වැඩසටහන – ඔක්තෝබර් මස 02 වන ඉරිදා දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
  • අමාදම් විල යොවුන් සදහම් වැඩසටහන – ඔක්තෝබර් මස 23 වන ඉරිදා දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා
  • පොහෝ දා දම් සභාව – ඔක්තෝබර් මස 15 වන සෙනසුරාදා දින පෙ.ව. 6.00 සිට පසුදා පෙ.ව. 6.00 දක්වා
  • ළමා සදහම් වැඩසටහන – ඔක්තෝබර් මස 15 වන සිකුරාදා දින (පුන් පොහෝ දා) පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා

වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න – දුර: 037 2244602

නවතම සදහම් ලිපි

නුවණ වැඩෙන බෝසත් කතා 💮 ජාතක පොත් වහන්සේ 💮 ඛරාදිය ජාතකය

September 24th, 2016|0 Comments

වැඩිහිටියන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ, ආචාර්ය උපාධ්‍යායන්ගේ අවවාදයට ඇහුම්කන් දීම කියන්නේ ඉතා වටිනා ගුණයක්. ඒ ගුණය අහිමි කරගත් කෙනා ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම අකරතැබ්බයකට පත්වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩිහිටි වූ දෙමාපියන්ගේ, ගුරුවරුන්ගේ යහපත් අවවාදයක ඇති උපකාරය තේරුම් ගැනීම ගොඩාක් වැදගත්.

අපේ ආච්චිගේ ලස්සන බණ කතාව – 3

September 16th, 2016|0 Comments

ඕං බලන්ට දරුවනේ පින විපාක දුන්නු හැටි. මේ ලෝකේ ශ්‍රද්ධාව ඇති අය, පින ගැන අවබෝධය ඇති අය ස්වල්ප වූ නමුත් පැන් පූජාව මහත් ශ්‍රද්ධාවෙන් සිදු කරනවා. බොහෝ ම දන්පැන් පුදනවා නම් කොහොම විපාක ලැබේද කියලා අපේ ආච්චි ඉතා මිහිරට මේ කවිය කිව්වා.

සදහම් ලිපි එකතුවට

සිතට සුව දෙන භාවනා

භාවනාව තුළින් ඔබේ මිනිස් ජීවිතය වඩාත්ම සුවපත් කරන අතර වඩාත්ම අර්ථවත් කරයි. භාවනා කිරීම කියන්නේ ඔබේ සිත දියුණු කරගන්නා සුවිශේෂී ක‍්‍රමයකටයි. සිත දියුණු කරගන්නා ක‍්‍රමය භාවනාව යනුවෙන් හඳුන්වමු. ඔබට පුළුවන් නම් භාවනාව දියුණු කරගන්නට මේ ජීවිතයේදීම ඔබේ සිත වේගයෙන් දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ සිත දියුණු කරන්නේ නෑ. මේ ලෝකේ ස්වල්ප දෙනයි සිත දියුණු කරන්නේ. අන්න ඒ ටික දෙනා අතරට ඔබට පැමිණෙන්නට පුළුවනි. බොහෝම සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව, බොහෝ අවධානයෙන් යුතුව මෙය හදාරන්න. අපි ක‍්‍රම ක‍්‍රමයෙන් කියාදෙනවා ජීවිතයේ ගැඹුරක් දකින්නට හැකි අයුරු.

පිවිසෙන්න

Buddhism In English

Our Grandma’s Beautiful Dhamma Story – 3

September 7th, 2016|0 Comments

Even a small merit is important Today is also a very happy day for us because we came to worship [...]

Our Grandma’s Beautiful Dhamma Story – 2

August 5th, 2016|0 Comments

No Fire Can Hurt a Person with an Unshakable Faith in the Triple Gem Today is a full moon (Poya) [...]

More Articles

Dhamma Deshana (Audio)

More Audios